Przyłącz się do akcji - "Rodzina Rodzinie"

PREZENTACJA O SZKOLE

ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH 
PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-szkol-podstawowych/

DRODZY RODZICE!

Wasze dziecko wkrótce zostanie uczniem. Ważne, aby ten etap życia rozpoczął się właściwie.

Dzieci, które z dniem 1 września rozpoczną naukę w naszej szkole mają możliwości wszechstronnego rozwoju. Nasza szkoła położona jest wśród zieleni drzew parku Sienkiewicza.

Do nauki w szkole zachęcają przytulne kolorowe pracownie i korytarze ozdobione tablicami z pracami dzieci.

Właściwy poziom nauczania zapewniają fachowi i życzliwi nauczyciele.

Godziny popołudniowe dzieci mogą spędzać uczestnicząc w zajęciach szkolnych kół lub w świetlicy szkolnej.

Do obwodu SP 173 włączone są ulice:

Hotelowa cała,
Kilińskiego Jana, płk. 54 - 106, 51 - 111,
Komuny Paryskiej, pl. cały,
Kościuszki Tadeusza, al. 38 - 64, 45 - 65,
Moniuszki Stanisława cała,
Narutowicza Gabriela prez. 1 - 37,
Nawrot  1 - 51, 2 - 52
Piotrkowska 100 - 124, 97 - 127,
Sienkiewicza Henryka 2 - 50, 1 - 67,
Składowa 1 - 9, 2 - 10,
Traugutta Romualda,gen. cała,
Tuwima Juliana 1 – 29 i 2 - 58.

Klasa pływacka

Ankieta dla rodziców - oświadczenie

Nabór do klasy pierwszej o profilu pływackim

 

Nabór do klasy pierwszej o profilu pływackim

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej o profilu pływackim

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się nie więcej niż 25 uczniów.
 2. Rodzice dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do klasy o profilu pływackim składają:

- zgłoszenie - dzieci z rejonu szkoły,

- wniosek  - dzieci spoza rejonu szkoły,

- podanie do dyrektora szkoły,

- ankietę.

 1. Dzieci przystępują do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

Etapy postępowania kwalifikacyjnego.

 Pierwszy etap - Test sprawności

 • Przystąpienie do testu sprawności w sali gimnastycznej.
 • Test sprawnościowy według L.Denisiuka badający: siłę, szybkość i wytrzymałość. Ocena prób oparta jest na skali 100 punktowej. Dodatkowo oceniana jest gibkość.
 • Opis poszczególnych prób:

- próba szybkości

Bieg na dystansie 2x20m na czas. Bieg wykonuje się ze startu wysokiego z oznaczonego miejsca. Oceniany jest lepszy czas według skali 100 punktowej Denisiuka.

- próba siły

Rzut piłką lekarską 1kg znad głowy. Dziecko stoi w lekkim rozkroku tyłem do kierunku rzutu. Trzymając piłkę oburącz, wykonuje zamach ze skłonem tułowia w tył i znad głowy wyrzuca piłkę jak najdalej. Ćwiczący wykonuje trzy rzuty do pomiaru. Oceniany jest najdalszy rzut według  skali100 punktowej Denisiuka.

 - próba wytrzymałości

Chłopcy wykonują ćwiczenie przez 1 min. dziewczynki 30 sek. Z postawy zasadniczej (pozycja na baczność) przejście do przysiadu podpartego, następnie wyrzut nóg do tyłu do pozycji podporu przodem,  następnie powrót do przysiadu podpartego po czym szybkie przejście do postawy  zasadniczej z klaśnięciem w dłonie nad głową. Liczy się ilość klaśnięć. Punkty odczytuje się według skali 100 punktowej Denisiuka,

- ocena gibkości dokonywana jest w czasie, gdy dziecko, stojąc na podwyższeniu, wykonuje skłon w przód przy wyprostowanych i złączonych nogach. Palce jego dłoni sięgają jak najniżej wzdłuż taśmy mierniczej, z której odczytywany jest wynik.

 • W pierwszym etapie rodzice/opiekunowie dziecka otrzymują do wypełnienia ankietę. Niektóre z pozycji w niej umieszczonych podlegają punktowaniu.
  Druk ankiety dostępny na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie placówki.

Przystąpienie do sprawdzianu na pływalni.

 • Ocenie podlega wzrost dziecka oraz umiejętność wykonania ćwiczeń oswajających z wodą, ćwiczeń oddechowych i wypornościowych, które są oceniane punktowo.
 • Opis poszczególnych prób:
 1. Dziecko wykonuje ćwiczenia oswajające z wodą (chlapania, marsz, podskoki w wodzie) - 5pkt.
 2. Dziecko wykonuje przysiad z całkowitym zanurzeniem głowy pod wodę -
 3. Dziecko wykonuje przysiad z całkowitym zanurzeniem głowy pod wodę i wydechem powietrza - 5 pkt.
 4. Dziecko wykonuje ćwiczenia wypornościowe: korek, meduza przy ścianie pływalni -
 5. Dziecko wykonuje ćwiczenia wypornościowe: korek, meduza samodzielnie - 5 pkt.
 • Z testu można uzyskać maksymalnie 25 punktów.

Drugi etap - Postępowanie rekrutacyjne.

Podstawowym kryterium przyjęcia do klasy o profilu pływackim są uzyskane pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej oraz odpowiednia liczba punktów z testu sprawności. Na podstawie punktów z testu sprawności, punktów uzyskanych na pływalni oraz analizy danych z ankiet, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydata do klasy.

W przypadku jednakowej liczby punktów, pierwszeństwo mają dzieci rejonowe.

W pozostałych przypadkach brane są pod uwagę kryteria szkolne.

Trzeci etap
- ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy o profilu pływackim.

 • Rodzice dzieci, które zakwalifikowały się do klasy o profilu pływackim, zobowiązani są dostarczyć:
 1. zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia i możliwości uprawiania pływania.
 2. pisemną zgodę rodzica na uczęszczanie dziecka do klasy o profilu pływackim.
 3. dokumenty potwierdzające spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów (dotyczy kandydatów o jednakowej, najniższej liczbie punktów).

  Czwarty etap - ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

  1. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
  2. Lista dostępna w sekretariacie szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Postępowanie rekrutacyjne do klasy o profilu pływackim przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych,
 • przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych – testy sprawności fizycznej w przypadku kandydatów do klasy pływackiej,
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości kandydatów w formie listy zawierającej imię i nazwisko, a także liczbę zdobytych punktów.

Zegar

Kalendarium

images

(Kliknij aby wyświetlić kalendarz)

Aktualności


Dzisiaj jest: Piątek
20 Kwietnia 2018
Imieniny obchodzą
Agnieszka, Amalia, Czesław, Czech,
Czechasz, Czechoń, Florencjusz,
Florenty, Nawoj, Sulpicjusz, Szymon,
Teodor

Do końca roku zostało 256 dni.

Odwiedź nas na:

facebook-logo

Do wakacji zostało

63 Dni

Gościmy

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.